Przydomowe oczyszczalnie ścieków

W przeciwieństwie do metody dużo bardziej rozpowszechnionej jaką jest stosowanie szamba, przydomowe oczyszczalnie ścieków mają skomplikowaną budowę. Zasada, według której działają przydomowe oczyszczalnie ścieków opiera się na zachodzących wewnątrz procesach biologicznych. Ścieki są przetwarzane na związki nietoksyczne, które są całkowicie bezpieczne dla środowiska naturalnego. Nowoczesna technologia, jaką wykorzystują przydomowe oczyszczalnie ścieków, to te same zjawiska, jakie zachodzą przy naturalnym oczyszczaniu się wód powierzchniowych. Przydomowe oczyszczalnie ścieków intensyfikują te działania, dzięki czemu są one o wiele bardziej efektywne. Odpowiednio podczyszczone – dzięki elementom domowej kanalizacji wewnętrznej ścieki – trafiają do zbiornika ze specjalnie spreparowanym osadem czynnym. Cały sekret tkwi w zastosowaniu tu wyspecjalizowanych kultur bakterii. Przed wybudowaniem przydomowej oczyszczalni ścieków przygotowuje się dla nich odpowiednie warunki życia. W razie potrzeby bakterie mogą być sztucznie namnażane i dopiero potem umieszczane w zbiorniku.

About author

Related Articles