O firmie Interm Wrocław

Witamy na naszej stronie internetowej. Moglibyśmy długo rozwodzić się na temat tego, co wydarzyło się przez lata naszego istnienia. To nie w naszym stylu. My skupiamy się na sprawach konkretnych. Fachowo doradzamy, jak i jakie instalacje wykonać, dbamy o rzetelności naszych projektów i realizacji, przygotowując je zgodnie ze współczesnymi tendencjami i normami.

 

Przez lata nabraliśmy doświadczenia w projektowaniu oraz wykonywaniu instalacji sanitarnych, przyłączy i węzłów cieplnych, instalacji elektrycznych, przeciw-pożarowych a także sieci zewnętrznych. Nie jedna dziś hala produkcyjna, budowla użyteczności publicznej, budynek mieszkalny „żyje” dzięki naszym instalacjom. Głównym terenem naszej działalności jest miasto Wrocław i okoliczne gminy.

Historia firmy:

  • 1989 to w tym roku zaczęliśmy stawiać pierwsze kroki w budownictwie i tego momentu sięgają korzenie naszej firmy
  • 1990 została założona spółka Interm s.c., która działała do lutego 2002 roku, zajmowała  się projektowaniem oraz realizacją obiektów pod klucz w ramach inwestorstwa zastępczego
  • 13 lutego 2002 powstaje, jako kolejny etap rozwoju firmy, Interm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  której Prezesem Zarządu zostaje Pan Jerzy, a Wiceprezesem Pan Kazimierz
  • 2002 – 2008 następuje intensywny rozwój firmy oraz jej specjalizacja. Obsługiwane są duże przedsięwzięcia. Powstaje nowa linia działań, skierowana na realizację projektów w branży medycznej. Interm buduje stacje dializ, centra radioterapii i diagnostyki radiologicznej w całej Polsce
  • marzec 2008 zostaje wyodrębniona struktura związana z sektorem medycznym w postaci nowego podmiotu – firmy Medaco Sp. z o.o.
  • styczeń 2009 stanowisko Prezesa firmy obejmuje Pan Mirosław, Wiceprezesem pozostaje Pan Kazimierz.
  • kwiecień 2011 stanowisko Prezesa firmy obejmuje Pan Kazimierz Stanisławczyk.

słowa kluczowe: południowa 25 szczecin, interm wrocław, king cross szczecin, węzły cieplne szczecin

About author

Related Articles