Księga wieczysta w pigułce

Księga wieczysta w pigułce

Istnieje specjalny rejestr, który opisuje stan prawny nieruchomości – księga wieczysta. To z niej dowiemy się, kto jest właścicielem nieruchomości, jakie obciążenia spoczywają na nieruchomości, a także, z jakimi ograniczeniami wiąże się korzystanie z tej nieruchomości.

Księga wieczysta dzieli się na cztery części, a każda z nich zawiera ściśle określone informacje:

Podstawowe informacje o nieruchomości (powierzchnia, położenie, dodatkowe prawa płynące z aktu własności).
Właściciel oraz użytkownik wieczysty nieruchomości.
Ograniczenia praw dotyczące nieruchomości (służebność osobista/gruntowa).
Hipoteki (zabezpieczenia kredytu/pożyczki)

Księgi wieczyste są jawne, a żeby zajrzeć do konkretnej księgi potrzebujemy jedynie jej numeru, po którym ją odnajdziemy. Księgi wieczyste prowadzą wydziały ksiąg wieczystych w sądach rejonowych, które są właściwe dla danej nieruchomości.

About author

Related Articles