Kilka słów o umowie przyrzeczonej…

Kilka słów o umowie przyrzeczonej…

O ile w przypadku umowy przedwstępnej mamy wybór w kwestii rodzaju dokumentu (akt notarialny, umowa cywilno – prawna), o tyle, gdy przyjdzie czas podpisać umowę przyrzeczoną, konieczne jest zachowanie formy notarialnej.

Podpisując umowę musimy mieć na uwadze, że bank zawsze wymaga przedstawienia umowy właściwej przed uruchomieniem kredytu. Dlatego też, jeśli mieszkanie opłacamy ze środków pozyskanych w kredycie, umowa powinna zawierać zapis zapewniający nam kilka dni roboczych na wpłatę należności za mieszkanie.

Może się okazać, że sprzedawca obawia się, iż zostanie oszukany i nie otrzyma pieniędzy. Sporządzenie umowy ostatecznej w formie notarialnej niesie za sobą możliwość zawarcia w niej zapisu zobowiązującego kupca do poddania się egzekucji komorniczej na podstawie tego aktu notarialnego (podstawa: art. 777 KC).

About author

Related Articles