Dokumenty, jakie powinien dostarczyć kredytobiorca

Dokumenty, jakie powinien dostarczyć kredytobiorca

W zależności od tego, czy zdecydowaliśmy się na zakup mieszkania na rynku pierwotnym, czy na rynku wtórnym, będą od nas wymagane nieco inne dokumenty:

Mieszkanie na rynku pierwotnym

Mieszkanie na rynku wtórnym

Odpis księgi wieczystej

Umowa przedwstępna

Wypis z rejestru gruntów

Akt notarialny potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości obecnego właściciela

Pozwolenie na budowę/użytkowanie

Wycena nieruchomości wykonana przez rzeczoznawcę

Dokumenty rejestracyjne dewelopera

Czasami zakupujemy mieszkanie bez podpisywania umowy przedwstępnej. W takim przypadku, zamiast niej, dostarczamy do banku wystawione przez dewelopera tzw. pismo rezerwacyjne. Jeśli natomiast kupujemy mieszkanie na rynku wtórnym – oświadczenie zbywcy.

Jeśli zaraz po zakupie mieszkania, planujemy je wyremontować i chcemy otrzymać środki finansowe również na ten cel, do wniosku kredytowego załączamy kosztorys. Taki kosztorys składa się z informacji na temat: zakresu planowanych prac, terminu ich wykonania oraz kosztów, jakie się z tym wiążą. Kosztorys wypełniamy zazwyczaj na druku przygotowanym przez bank.

About author

Related Articles