Dla kogo VAT-R?

Kiedy zakładamy własną działalność nie tylko musimy mieć pomysł na to, jak przyciągnąć klientów oraz szczegółowo opracowany biznesplan, ale też pamiętać o dopełnieniu wszelkich formalność. O wiele z nich należy zadbać jeszcze przed faktycznym otwarciem interesu, a mianowicie przez datą pierwszej czynności związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, o której jasno mówi ustawa. W związku z tym należy złożyć zgłoszenie rejestracyjne. Zgłoszenie takie składa się na druku VAT-R. Istnieją jednak przypadki, kiedy podatnicy są zwolnieni od tego zgłoszenia. Chodzi tutaj zarówno o zwolnienie przedmiotowe (sytuacja taka ma miejsce wtedy, kiedy podatnik wykonuje czynności zwolnione od podatku VAT) jak i zwolnienie podmiotowe) dotyczy ono podatników zwolnionych od podatku ze względu na limit obrotów. W tym wypadku jest to kwestia dobrowolna. Pomimo zwolnienia podatnicy mogą bowiem oczywiście takie zgłoszenie złożyć. Po dostarczeniu do urzędu właściwie wypełnionego formularza VAT-R podatnik zostaje zarejestrowany przez Naczelnika Urzędu Skarbowego. Potwierdzenie otrzymuje się na druku VAT-5. W zależności od powyższych okoliczności podatnik może zostać zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub też podatnik VAT zwolniony. Za datę tej rejestracji przyjmuje się datę złożenia formularza rejestracyjnego w właściwym dla danego podatnika Urzędzie Skarbowy. Rejestracja podatnika jest niezwykle istotna i leży ona w zasadzie w interesie obydwu stron zarówno Urzędu Skarbowego jak też podatnika. Podatnik, który z jakiś przyczyn nie dopełnił obowiązku złożenia formularza rejestracyjnego nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego. Zgodnie bowiem z obowiązującą ustawą o VAT, a dokładnie art. 88 ust. 4 tej ustawy do zwrotu różnicy należnego podatku lub też obniżenia kwoty są uprawnieni tylko i wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako tzw. podatnicy VAT czynni. Warto w ferworze wszystkich zajęć związanych z otworzeniem działalności gospodarczej nie zapomnieć o tej formalności. Na dalszym etapie prowadzenie działalności skutkuje ona bowiem pewnymi prawami, których nie warto się dobrowolnie pozbawiać.

About author

Related Articles