Studia podyplomowe

 

Zapraszamy na Studia Podyplomowe Prawa Dowodowego organizowane przez Katedrę Kryminalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Instytutem Ekspertyz Sądowych w Krakowie

 

Program studiów obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:

—   dowodzenie w procesie karnym, cywilnym, administracyjnym,
—   ekspertyzę antropologiczną, daktyloskopijną, mechanoskopijną, genetyczną, informatyczną, alkohologiczną, toksykologiczną, nagrań mowy i dźwięku, medyczną, osmologiczną, wariograficzną, broni, wypadku drogowego,
—   przesłuchanie poznawcze, świadka, podejrzanego, okazanie osób, konfrontację, opiniowanie psychologiczne oraz psychiatryczne, profilowanie psychologiczne nieznanych sprawców zabójstw, pułapki kryminalistyczne, przeszukanie i  wiele innych  (w tym część praktycznych w podgrupach).

W porównaniu z poprzednimi edycjami program został poszerzony, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć prowadzonych w Instytucie Ekspertyz Sądowych oraz Zakładzie Medycyny Sądowej Collegium Medicum UJ.

Program ten realizowany jest w trakcie dziesięciu zjazdów raz w miesiącu (sobota , niedziela). Część zajęć przewidziana jest w siedzibie Instytutu Ekspertyz Sądowych oraz Zakładzie Medycyny Sądowej w Krakowie.
Wykładowcami są pracownicy Wydziałów Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Mikołaja Kopernika w Toruniu, Śląskiego w Katowicach, Collegium Medicum UJ,  policji, prokuratury  oraz  Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie.
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakładce Studia Podyplomowe.