Patron

pobrane

prof. zw. dr hab.  Tadeusz  Hanausek – urodzony w 1931 roku w Krakowie, profesor prawa, wieloletni kierownik Katedry Kryminalistyki i Bezpieczeństwa Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, naukowy ojciec i mentor wielu pokoleń prawników. Po ukończeniu w 1949 roku Państwowego Gimnazjum im. Św. Jacka w Krakowie, wstąpił na Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przejawiał żywe zainteresowanie prawem karnym, co poskutkowało podjęciem zatrudnienia jako  asesor w Prokuraturze Dzielnicy Nowa Huta, a później studiami aspiranckimi w Katedrze Prawa Karnego UJ. Jego kariera naukowa przebiegała wzorowo, w 1957 roku uzyskał tytuł starszego asystenta, a 3 lata później obronił pracę doktorską. Habilitował się w 1966 roku na podstawie książki pt. „Przemoc jako forma działania przestępnego” (nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1966), książki, którą On sam uważał za najlepszą w swoim dorobku. Po śmierci prof. dra Jana Sehna objął na prawie 35 lat kierownictwo ówczesnego Zakładu, a później Katedry Kryminalistyki i Bezpieczeństwa Publicznego UJ. W roku 1975 uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1980 profesora zwyczajnego w zakresie kryminalistyki. Do śmierci prowadził wykłady z kryminalistyki dla studentów prawa. Zmarł 15 kwietnia 2002 roku.

Decyzja o wyborze patrona dla naszego Koła była oczywista – Profesor Tadeusz Hanausek jest niedoścignionym wzorem naukowca, kryminalistyka, człowieka. W hołdzie dla Jego dorobku naukowego zobowiązujemy się do nieustannego poszerzania horyzontów myślowych oraz propagowania nauki kryminalistyki wśród młodego pokolenia, nie tylko prawników, aby tradycja ta nie zanikła, a rozkwitała i przyczyniała się do usprawnienia i rozwoju polskiego wymiaru sprawiedliwości.