Konkurs

Konkurs przedmiotowy z kryminalistyki w roku akademickim 2019/2020

Regulamin konkursu 2019/2020

Zakres materiału

I etap:
–   tematyka zajęć przygotowujących do konkursu

Zajęcia konkursowe będą odbywać się cotygodniowo w środy, o godzinie 17:30, w sali 219 budynku WPiA przy ul. Olszewskiego 2

II etap:
–   T. Hanausek, Kryminalistyka. Zarys wykładu, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2005 (lub nowsze)
–   tematyka zajęć ćwiczeniowych z kryminalistyki
–   tematyka zajęć wykładowych z kryminalistyki

Materiały do konkursu

1. Lista przerabianych zagadnień.
2. Bibliografie z poszczególnych zajęć.
3. Skrypty prezentacji z poszczególnych zajęć.

UWAGA: Materiały będą zamieszczane jedynie za zgodą osoby prowadzącej zajęcia! W przypadku braku takiej zgody nie zostaną one zamieszczone na stronie! W związku z tym, zaleca się robienie własnych notatek ze spotkań konkursowych.

Powyższe materiały będą udostępnione na stronie KN Kryminalistyki UJ w dziale „Konkurs” w zakładce „Download„.

Forma konkursu

Konkurs obejmuje dwa etapy:
–   I etap –  test pisemny
–   II etap – „niespodzianka”

Warunki uczestnictwa w I etapie:
1. Zadeklarowanie przedmiotu kryminalistyka.
2. Wysłanie zgłoszenia poprzez formularz we wskazanym terminie.
3. Uiszczenie opłaty konkursowej w wysokości 10 zł najpóźniej na 5 dni przed wyznaczoną datą pierwszego etapu (uwzględniana będzie data dokonania przelewu).

Dane do dokonania przelewu:

1. Nr konta bankowego: 11 1240 1444 1111 0010 9059 6206

2.Nazwa odbiorcy:Maciej Madej

3. Tytuł przelewu: Imię i nazwisko i numer albumu z dopiskiem KONKURS Z KRYMINALISTYKI 

Uwaga!

Samo zaliczenie I etapu nie gwarantuje uzyskania oceny z kryminalistyki.

Zwycięzcy konkursu, prócz oceny (5) z przedmiotu, otrzymają również atrakcyjne nagrody książkowe.