Informacje o konferencjach

28 III – „Co Ty wiesz o zabijaniu – Aspekty prawne i psychologiczne”

Organizator: Koło Nauk Penalnych UKSW oraz Sekcja Sądowa i Penitencjarna Koła Naukowego Studentów Psychologii UKSW

Miejsce: Warszawa, kampus przy ul. Wóycickiego 1/3 w Auli Schumana (bud.21)

Data: 28.03.2018

 

6-7 IV – ,,Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości”

Organizator: Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej WPiA UW

Miejsce: Warszawa, Sala Balowa w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich przy ul. Krakowskie Przedmieście 32

Data: 6-7.04.2018

 

13 IV – „Przestępczość nieletnich – aspekty prawne i kryminologiczne”

Organizator: Koło Naukowe Prawa Karnego i Kryminologii, Uniwersytet w Białymstoku

Miejsce: Białystok, Auli Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Data: 13.04.2018

 

8 V – „Kryminalistyczna Analiza Informacji”

Organizator: Koło Naukowe Kryminalistyki i Kryminologii Uniwersytetu Opolskiego

Miejsce: Opole, Wydziale Prawa i Administracji UO

Data: 8.05.2018