2011/2012

 • 23.05.2012 r. – Wykład mgr inż. Przemysława Gwizda
 • 16.05.2012 r. – Wykład gościnny policyjnego profilera – podinsp. Bogana Lacha (KWP Katowice)
 • 06-11.05.2012 r. – Wyjazd naukowo-badawczy do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i Komendy Miejskiej Policji w Łomży
 • Warsztaty kryminalistyczne zorganizowane dla uczniów z Danii
 • 23.04.2012 r. – Wykład gościnny oficera łącznikowego DEA „Drug Enforcement Administration, its mission and presence in Poland”
 • 21.04.2012 r. – Seminarium „Tadeusz Hanausek – kryminalistyk, karnista, policjoznawca”
 • 18.04.2012 r. – Wykład gościnny dr. hab n.med. Filipa Bolechały
 • 04.04.2012 r. – Wykład mgr Joanny Kabzińskiej
 • 28.03.2012 r. – Wykład gościnny prof. dr hab. Wojciecha Piekoszewskiego
 • 23.03.2012 r. – Wizyta w Muzeum Zakładu Medycyny Sądowej
 • 21.03.2012 r. – Minioględziny’12
 • Warsztaty z daktyloskopii dla studentów WPiA UJ przystępujących do egzaminu z Kryminalistyki
 • Warsztaty z Kryminalistyki w ramach wolontariatu studenckiego PROJEKTOR (Borzęcin)
 • Wizyta w Instytucie Ekspertyz Sądowych Prof. dra Jana Sehna w Krakowie 2011/2012
 • Konkurs przedmiotowy z Kryminalistyki 2011/2012
 • „Gdy Policja puka do drzwi…” debata zorganizowana przez Elsa Kraków oraz Pełnomocnika Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. bezpieczeństwa doktorantów i studentów
 • Warsztaty z Kryminalistyki w ramach wolontariatu studenckiego PROJEKTOR (Bielcza)
 • Seminarium naukowe Katedry Kryminalistyki i Bezpieczeństwa Publicznego WPiA UJ „Badania DNA – możliwości i ograniczenia”