Ogólnopolska Konferencja Naukowa- Kryminalistyka XXI wieku

Ogólnopolska Konferencja Naukowa- Kryminalistyka XXI wieku

W imieniu Koła Naukowego Kryminalistyki UJ oraz Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. “Kryminalistyka XXI wieku”. Konferencja odbędzie się 9 kwietnia 2021 roku w formie weibinaru. Główne tematy konferencji:

 * oględziny oraz nowe techniki ujawniania i zabezpieczania śladów,

 * nowe koncepcje i technologie w ekspertyzie sądowej, 

* rozwój nauk biologicznych a badania w kryminalistyce, 

* wspólne obszary badawcze kryminalistyki oraz nauk,
humanistycznych i sztuki, 

* aktualne kierunki badań nad metodami przesłuchania i okazania, 

* metody badań śladów pamięciowych. 

Konferencja jest szczególności skierowana do studentów, doktorantów i naukowców chcących upowszechnić swoje wyniki badań własnych, w tym również realizowanych na potrzeby prac dyplomowych. Prace przeglądowe również mile widziane, przy czym muszą się odnosić do najnowszej zagranicznej literatury. 

Wymogi formalne dotyczące abstraktów:
• czcionka 12 punktów Times New Roman
• interlinia 1,5 wiersza
• marginesy 2,5 cm
• przypisy tekstowe i bibliograficzne – czcionka 10 punktów z odnośnikami w indeksie górnym

Wymogi formalne dotyczące publikacji:Maksymalnie 20 stron tekstu, wraz z rysunkami lub tabelami.
• czcionka 12 punktów Times New Roman
• interlinia 1,5 wiersza
• marginesy 2,5 cm


• przypisy tekstowe i bibliograficzne – czcionka 10 punktów z odnośnikami w indeksie górnym

Ilustracje – przeznaczone do publikacji muszą mieć dobrą jakość, ujednoliconą formę i opisy

Wszystkie ilustracje i tabel powinny zostać ponumerowane (osobno), a w tekście powinny zostać umieszczone stosowne odnośniki do nich.

*Wszystkie fragmenty tekstów, ilustracji, ryciny, schematy, tabele itp., pochodzące z innych dzieł są chronione prawem autorskim. Umieszczenie materiałów chronionych prawem autorskim jest możliwe wyłącznie pod warunkiem uprzedniego dostarczenia przez Autora zgody właściciela praw autorskich. W przypadku tekstów/fragmentów wcześniej publikowanych konieczna jest zgoda Wydawcy w ustalonej formule oraz opatrzenie tekstu stosownym przypisem.

Przypisy według podanych przykładów:

Artykuły w czasopismach: Autor, Tytuł czasopisma, „Tytuł artykułu” 2001, nr 1, s. 49–88. 

Książki: Wilk D.i in., Kryminalistyka. Przewodnik, Wydawnictwo “Dom Organizatora”, Toruń 2013, s.12–59.

Rozdziały w książkach: Wilk D.i in., Kryminalistyka. Przewodnik [w:] Oględziny rzeczy, red. J.Wójcikiewicz, Wydawnictwo “Dom Organizatora”, Toruń 2013, s.12–59.

Artykuły ze stron www: Kartasińska E., Jurga A., Rapid DNA – technologia umożliwiająca zautomatyzowaną, szybką analizę profilu DNA wykorzystującą polimorfizm loci STR, link, dostęp na dzień

Prosimy o zgłaszanie abstraktów odpowiadającym podanym powyżej wytycznym, używając formularza, który można znaleźć pod linkiem: https://drive.google.com/file/d/1FWw4OzQdGph2zqKXaTRJ91L3JNSJD3Jv/view?fbclid=IwAR1GUFNcI-YS6IDDoGRiipAEp6aBKRI0CMLbGNJ_tiWzR36J3ycFINN4Hj4

Adres mailowy, na który należy wysłać abstrakt oraz późniejszy tekst publikacji został podany w formularzu. 

Terminy zgłoszeń:

~do 15 marca- rejestracja dla uczestników czynnych (wtedy upływa termin nadsyłania abstraktów),

~do 25 marca- dokonanie opłaty za uczestnictwo czynne,

~do 1 kwietnia- pełne teksty do późniejszej publikacji,

~do 6 kwietnia rejestracja dla uczestników biernych oraz dokonanie opłaty za uczestnictwo bierne (za pomocą podanego formularza: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdsKzxZFnQz1y…/viewform.)

Opłaty za udział: 
– czynny- 50 zł
-bierny- 25 zł

Opłat prosimy dokonywać na konto bankowe o numerze: 51102028920000530207521158

W tytule przelewu proszę posłużyć się podanym wzorem: <Imię.Nazwisko- opłata za uczestnictwo czynne/bierne w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej>

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: kryminalistykaxxiwieku@gmail.com

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!

Projekt grafiki: Patrycja Choroba 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *