Zapowiedź i porządek obrad Walnego Zgromadzenia

Informujemy, że na 22 maja został wyznaczony termin Walnego Zgromadzenia Członków.

Podczas Zgromadzenia zostaną przeprowadzone wybory do nowego Zarządu. Prawo głosu i kandydowania mają tylko członkowie zwyczajni.

Zgromadzenie odbędzie się o godzinie 18:30 w sali 103 w Collegium Wróblewskiego przy ul. Olszewskiego 2.

Zarządzenie Prezesa w sprawie Wyznaczenia Terminu znajduje się w zakładce akty prawne.

Poniżej zamieszczamy porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

I CZĘŚĆ
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Sporządzenie listy obecności.
3. Wybór Protokolanta Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Koła za rok 2018/2019 r.
7. Sprawozdanie finansowe za rok 2018/2019 r.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2018/2019 r.
9. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania merytorycznego i finansowego.
10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi.

II CZĘŚĆ
11. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.
12. Zgłoszenia kandydatów na stanowisko Prezesa Koła.
13. Wybór Prezesa Koła.
14. Ustalenie ilości członków wybieranego Zarządu.
15. Zgłoszenia kandydatów na Członków Zarządu
16. Wybór Członków Zarządu.
17. Zgłoszenia kandydatów na Członków Komisji Rewizyjnej.
18. Wybór Członków Komisji Rewizyjnej.
19. Głosowanie w przedmiocie nadania statusu Członka Honorowego.

III CZĘŚĆ
20. Wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad II Walnego Zgromadzenia Członków.

 

Bardzo prosimy o niezawodne przybycie, ponieważ konieczne jest uzyskanie kworum. Jeśli frekwencja okaże się zbyt niska, konieczne będzie zwołanie następnego Zgromadzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *