Porządek obrad Zgromadzenia Walnego

Porządek obrad:

 

I CZĘŚĆ

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Sporządzenie listy obecności.
3. Wybór Protokolanta Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Koła za rok 2017/2018 r.
7. Sprawozdanie finansowe za rok 2017/2018 r.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2017/2018 r.
9. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania merytorycznego i finansowego.
10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi.

II CZĘŚĆ

11. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.
12. Zgłoszenia kandydatów na stanowisko Prezesa Koła.
13. Wybór Prezesa Koła.
14. Ustalenie ilości członków wybieranego Zarządu.
15. Zgłoszenia kandydatów na Członków Zarządu
16. Wybór Członków Zarządu.
17. Zgłoszenia kandydatów na Członków Komisji Rewizyjnej.
18. Wybór Członków Komisji Rewizyjnej.
19. Głosowanie w przedmiocie nadania statusu Członka Honorowego.

III CZĘŚĆ

20. Wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad II Walnego Zgromadzenia Członków.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *