Zapowiedź Walnego Zgromadzenia

Zapraszamy szanownych członków Koła Naukowego na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 23 listopada o 18.30 w sali 103 Collegium Wróblewskiego. Prosimy o niezawodne przybycie, gdyż bez osiągnięcia kworum nie będzie możliwe rozpoczęcie obrad.

Link do odnośnego zarządzenia.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

I CZĘŚĆ

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Sporządzenie listy obecności.
3. Wybór Protokolanta Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Głosowanie w przedmiocie nadania statusu Członka Honorowego.
7. Przedstawienie planu działalności Koła na rok akademicki 2016/2017.
8. Głosowanie nad przyjęciem planu działalności Koła.

II CZĘŚĆ

9. Przedstawienie proponowanych zmian w Statucie Koła.
10. Głosowanie nad przyjęciem zmian w Statucie Koła.

III CZĘŚĆ

11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad I Walnego Zgromadzenia Członków.

Proponowana zmiana w Statucie dotyczy wprowadzenia obowiązku wcześniejszego (przed Walnym Zgromadzeniem) zgłaszania kandydatur na członków honorowych wraz z uzasadnieniem do Komisji Skrutacyjnej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *