Balistyka

4. listopada wykład otwarty dla członków i sympatyków Koła wygłosił Pan magister inżynier Krzysztof Snopkowski, ekspert Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego oraz biegły sądowy z zakresu balistyki, broni i amunicji.

Tematami były przepisy dot. posiadania broni palnej oraz ślady jej użycia na miejscu zdarzenia.

Wiedząc, że przemawia na wydziale prawa, Pan magister rozpoczął od objaśniania dwóch definicji broni palnej z ustawy o broni i amunicji z dn. 21.05.1999 r., ilustrując każdy rodzaj broni wymownym zdjęciem. Wskazał również na trudności, jakie mają sądy z interpretacją zapisów tej ustawy. Jak wynikało z jednego przykładu, czasami wystarczy zapytać o szczegóły właściwe stowarzyszenie. Potem przyszedł czas na omówienie definicji amunicji oraz istotnych elementów broni. Dowiedzieliśmy się które elementy można trzymać w domu bez narażania się na zarzut nielegalnego posiadania broni. Pod koniec tej części ekspert wskazał na 11 wyjątków, na które nie trzeba mieć pozwolenia :).

Po tej nieco jurydycznej części, Pan magister przeszedł do kwestii śladów użycia broni palnej, a tych jest sporo zarówno materialnych jak i niematerialnych. Ważne było jedno zastrzeżenie: na miejscu każdą broń traktujemy jako nabitą i gotową do strzału. Dowiedzieliśmy się, że oddanie strzału pozostawia ślady tak na broni jak i na strzelcu a także elementach amunicji i oczywiście ostrzelanych powierzchniach. Mając takie pozostałości można ustalić wiele faktów potrzebnych do rekonstrukcji zdarzenia: pozycję strzelca, tor lotu pocisku, odległość z jakiej oddano strzały. Dysponując pociskiem, łuskami możliwa jest identyfikacja broni a także przypisanie pocisku nawet do konkretnego jej egzemplarza.

Zobaczyliśmy też urządzenie do zabezpieczania pozostałości po wystrzałowych z dłoni podejrzanego, tzw. stolik. Okazało się, że po zebraniu śladów jest bezpośrednio montowany w mikroskopie tak, by od razu przeprowadzić wykrywanie pozostałości w tym GSR. Jak stwierdził nasz gość: dokładne umycie rąk usuwa takie ślady, choć przestępcy z prawdziwego zdarzenia po takich akcjach idą raczej na strzelnicę-bardzo łatwo znajdując wytłumaczenie dla obecności śladów na rękach.

Gdy zakończyła się prezentacja, rozpoczęła się ożywiona dyskusja, podczas której ekspert wyczerpująco odpowiadał na każde zadane pytania. Takim sposobem wyszło, że większość spraw, w jakich uczestniczy ekspert w zakresie balistyki dotyczy nielegalnego posiadania broni oraz strzelania śrutem do zwierząt. Choć bywają także przypadki używania broni samodziałowej tj. samodzielnie wykonanej przez podejrzanego; w tych przypadkach identyfikacja jest zazwyczaj bardzo prosta.

Bartłomiej Kawa

Mechanoskopia 1Mechanoskopia 2Mechanoskopia 3Mechanoskopia 4

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *