Walne Zgromadzenie Członków, 10.06.2015 r.

UWAGA!
Przypominamy, że już za tydzień – 10.06 o godzinie 18:30 w sali 103 Collegium Wróblewskiego
odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Koła.

Oto jak przedstawia się jego plan:

I CZĘŚĆ
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Sporządzenie listy obecności.
3. Wybór Protokolanta Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Koła za rok 2014/2015 r.
7. Sprawozdanie finansowe za rok 2014/2015 r.
8.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2014/2015 r.
9.  Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania merytorycznego i finansowego.
10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi.

II CZĘŚĆ
11. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.
12. Zgłoszenia kandydatów na stanowisko Prezesa Koła.
13. Wybór Prezesa Koła.
14. Ustalenie ilości członków wybieranego Zarządu.
15. Zgłoszenia kandydatów na Członków Zarządu
16. Wybór Członków Zarządu.
17. Zgłoszenia kandydatów na Członków Komisji Rewizyjnej.
18. Wybór Członków Komisji Rewizyjnej.
19. Głosowanie w przedmiocie nadania statusu Członka Honorowego.

III CZĘŚĆ
20. Wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad II Walnego Zgromadzenia Członków.

Zarządzenie Prezes Koła dotyczące Walnego Zgromadzenia można znaleźć w zakładce „O nas” –> „Akty prawne”.

Obecność na Walnym Zgromadzeniu jest dla członków obowiązkowa!!! 

Do zobaczenia 🙂 !

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *