Co działo się podczas FSLab 2015?

Przeszło tydzień temu zakończyła się druga edycja Forensic Science Lab – cyklu warsztatów, wykładów i spotkań z ekspertami zorganizowanego przez nasze Koło Naukowe! Nasi członkowie przygotowali sprawozdanie z tego wydarzenia – zapraszamy do lektury!

16.03.2015 (poniedziałek)

Technologia 3D pojawia się wśród nas coraz częściej. Wkracza również w działalność organów ścigania. Nie można jeszcze mówić o zastępowaniu nią tradycyjnych metod, ale może ona wydatnie wspierać pracę funkcjonariuszy. Szczególnie pomocna technologia ta okazuje się przy sporządzaniu planów miejsc zdarzeń i ich rekonstrukcji. Pan Dariusz Bułka, z firmy CYBID zajmującej się tworzeniem oprogramowań używanych do tego rodzaju prac, przedstawił nam możliwości wykorzystania urządzeń wizualizujących w technologii 3D. Opowiedział również o innych badaniach firmy, w tym chociażby o próbie stworzenia oprogramowania do analizy plam krwawych – projekt ma się zakończyć w tym roku, może więc już na przyszłym FSLabie byłby gotowy do prezentacji?

Kiedy mówimy o profilowaniu, pierwsze skojarzenia kierują nas ku psychologom i głośnym sprawom kreowania profilu psychologicznego sprawców, zwłaszcza zabójstw, na podstawie miejsca zbrodni. Okazuje się jednak, że nie jest to jedyny model profilowania wykorzystywany w procesie śledczym na świecie. Mgr Michał Górski, doktorant z Uniwersytetu Warszawskiego, przedstawił problematykę profilowania geograficznego. Jest to dziedzina już znana na świecie, ale raczkująca w Polsce. O co chodzi? Przyjmijmy, że nie szukamy sprawcy zawężając liczbę podejrzanych przez cechy psychologiczne, a poszukujemy jego miejsca zamieszkania. Jak? Dzięki określeniu miejsc popełnienia czynów i ich elementów, znajomości stref w których przestępstw się nie popełnia i dodając do tego sporą dawkę statystycznych zachowań sprawców określonych czynów. W praktyce powstaje stosunkowy prosty system mogący być znaczną pomocą dla organów ścigania w zawężeniu obszaru poszukiwań. Niestety przed Polską jeszcze daleka droga rozwoju tego rodzaju profilowania.

17.03.2015 (wtorek)

W drugim dniu cyklu naszych spotkań, swoją obecnością zaszczycili nas Pan st. chor. Wojciech Bulanowski oraz biegły sądowy z zakresu informatyki śledczej Pan Wojciech Pilszak. Pan sierżant przedstawił nam sprzęt geodezyjny wykorzystywany przy tworzeniu planów wypadków drogowych, stanowiących podstawę do tworzenia późniejszych  opinii biegłych, zaś Pan Pilszak, po krótce nakreślił nam przedmiot badań informatyki śledczej oraz podstawowe problemy przed, którymi staje biegły sądowy, chcący odpowiedzieć na pytania sądu lub prokuratora. Oprócz tego, że oba wystąpienia były bardzo ciekawe, pozwoliły  także uchylić rąbka tajemnicy, w zakresie czynności dokonywanych przez poszczególne służby w postępowaniu przygotowawczym. Wizyty obu prelegentów, staną się z pewnością przyczynkiem do dalszej współpracy.

Drugiego dnia FSLabu członkowie Koła Naukowego Kryminalistyki UJ oraz zainteresowani tematyką mieli także możliwość wysłuchania wykładu na temat mechanoskopii. Prelegentem był mgr Maciej Świętek, ekspert z zakresu mechanoskopii i traseologii Instytutu Ekspertyz Sądowych. Na wstępie została przedstawiona krótka historia mechanoskopii, jak i samego Instytutu. Pan Świętek opowiedział nam również niezwykłą historię o zaginionym „skarbie” IES-u znalezionym podczas prac remontowych.  Następnie omówione zostały teoretyczne zagadnienia związane z tematem wykładu. Nasz Gość pokusił się także o przedstawienie ciekawych przypadków ze swojej kariery, a w dodatku uczestnicy mogli na własne oczy zobaczyć ślady mechanoskopijne na przedmiotach udostępnionych przez Naszego eksperta! Po takiej dawce wiedzy i ciekawostek uczestnicy podziękowali prelegentowi gromkimi brawami, dając wyraz swojemu zadowoleniu i uznaniu.

18.03.2015 (środa)

Dzięki uprzejmości Pana Komendanta i pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie mieliśmy niepowtarzalną okazję zaznajomić się z pracą przewodników psów policyjnych i ich podopiecznych. W Pracowni Osmologii obserwowaliśmy pracę psów na ciągu selekcyjnym i podczas poszukiwania narkotyków. Mogliśmy także bezpośrednio  zapoznać się z metodyką prowadzenia czynności w ramach ekspertyzy poprzez uczestniczenie w procedurze zbierania materiału porównawczego. Ogromne wrażenie zrobiły na nas także psy wykrywające materiały wybuchowe i pracujące w prewencji. Wizyta ta pozwoliła nam zapoznać się ze złożoną i niezwykle interesującą tematyką.

Tego dnia w Collegium Wróblewskiego gościliśmy także funkcjonariusza „Archiwum X” – specjalnej komórki wydziału kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, zajmującej się niewyjaśnionymi sprawami sprzed lat. Policjant opowiedział słuchaczom o metodyce swojej pracy. Uczestnicy zostali zapoznani różnorodnymi zagadnieniami związanymi z dochodzeniem w sprawie morderstwa. Dowiedzieliśmy się, że w pracy organu ścigania każda sprawa jest inna, nie ma dwóch takich samych, wobec czego doświadczenie może być raczej przeszkodą w pracy śledczego, aniżeli czynnikiem wspomagającym.  Został nam również w zarysie przedstawiony problem czasowości w przypadku przestępstw, które w niedługim czasie mają ulec przedawnieniu. Na przykładzie takich spraw uwydatniona została waga szybkości postępowania w przypadku ciężkich przestępstw. Funkcjonariusz „Archiwum X” podkreślił znaczenie procesu analizy w pracy śledczego, która powinna być procesem ciągłym, równoległym do podstawowych czynności dochodzeniowych. Wydarzenie spotkało się z ciepłym odbiorem ze strony studentów, którzy zadawali liczne pytania.

O 20:00, w kinie Mikro przy ul Lea, rozpoczął się seans filmu „Jeziorak” w reżyserii Michała Otłowskiego. Film opowiadał historię ciężarnej olsztyńskiej policjantki pracującej nad sprawą, która (jak się później okazuje) zmienia jej życie. Obraz poruszał wiele kwestii niezwykle ciekawych dla młodego kryminalistyka – od metodyki działania policji, prowadzenia śledztw czy dochodzeń poprzez zapomniane od lat sprawy aż do kwestii moralności policjanta i trudnych decyzji jakie musi podejmować w swej pracy. Po projekcji mieliśmy okazję wziąć udział w krótkiej prelekcji jednego z członków naszego Koła – Piotra Buczka – pod tytułem „Uroczyście (nie)ślubuję. funkcjonariusz w służbie zła”. Był też czas na ożywiona dyskusję dotyczącą wyświetlonego filmu.

19.03.2015 (czwartek)

Ostatnim punktem tegorocznego Forensic Science Lab była debata ekspercka o tytule: „Prywatyzacja prawdy. Rola biegłego w znowelizowanej procedurze karnej”. Do zaproszonych gości należeli dr Olga Kocaj (prokurator), dr Filip Bolechała (biegły medyk sądowy, Katedra i Zakład Medycyny Sadowej CM UJ) oraz dr Tomasz Rajtar (biegły psycholog, Instytut Ekspertyz Sądowych). Eksperci przedstawili swoje wizje sytuacji biegłych sądowych po nadchodzącej nowelizacji kodeksu postępowania karnego, zgłaszając liczne zastrzeżenia dotyczące charakteru opinii prywatnych, poziomu przygotowania biegłych i organów procesowych, a także zakładanego przyspieszenia postępowania. Pojawiły się jednakże też pomysły i możliwości poprawienia funkcjonowania ekspertyzy sądowej, akcentujące wpływ środowisk profesjonalnych na biegłych i możliwość ich weryfikacji oraz podniesienie profesjonalizmu wynikające ze zwiększonej konkurencji. Analiza zakładanych zmian poparta była przedstawieniem aktualnej praktyki. Goście odpowiadali na liczne pytania z sali, częstokroć podzielając zawarte w nich obawy.

Forensic Science Lab” to nie tylko cykl spotkań z ekspertami, ale również cieszące się dużym zainteresowaniem warsztaty prowadzone przez członków naszego Koła Naukowego 🙂 W ramach tegorocznej edycji “FSLabu” odbyły się 3 rodzaje warsztatów – wtorkowe z daktyloskopii, środowe z traseologii i czwartkowe z metodyki prowadzenia oględzin. W pierwszej części warsztatów członkowie Koła przekazywali  uczestnikom wiedzę teoretyczną, natomiast druga część polegała na zastosowaniu przez uczestników tej wiedzy w praktyce.

Wydarzenie nie mogło by się odbyć gdyby nie przychylność naszych patronów (Katedra Kryminalistyki UJ, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, Sąd Apelacyjny w Krakowie, Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne, Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji UJ), patronów medialnych (portal dlastudenta.pl, portal studentnews.pl) a zwłaszcza naszego patrona honorowego (Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie) i sponsorów (sklep KHAKI, Rada Kół Naukowych, Fundacja Bratniak). Dziękujemy!

FSLab skończył  się ponad tydzień temu, ale my już z niecierpliwością czekamy na następny. Mamy nadzieję, że Wy też 🙂 !

Członkowie Koła Naukowego Kryminalistyki UJ im. prof. Tadeusza Hanauska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *