Ekspertyza pisma i dokumentów

Wczoraj tj. 7 maja bieżącego roku, jak co tydzień w środę odbyło się spotkanie członków Koła. Tym razem naszym gościem był Pan Paweł Kadłuczka, emerytowany funkcjonariusz policji pracujący w LK KWP w Krakowie, a także biegły sądowy i ekspert z zakresu pismoznawstwa. Jak sam niejednokrotnie zaznaczał, nie mylić z grafologiem, gdyż są to osoby zajmujące się zupełnie czymś innym, jednak w mowie potocznej te dwie profesje często i błędnie są utożsamiane ze sobą. Spotkanie rozpoczęło się, jak to zwykle bywa, od kilku słów wstępnych i ogólników na temat pracy eksperta pismoznawcy. Po krótkim, ale treściwym wstępie, w którym m.in. dowiedzieliśmy się, że pismo identyfikuje człowieka bezpośrednio i właściwie każdy znak graficzny można badać, płynnie przeszliśmy do tematyki wykonywania ekspertyzy pismoznawczej. Pan Paweł pokazał nam jak wygląda przykładowa ekspertyza i przedstawił jej poszczególne części, czyli: wstęp, część sprawozdawczą, w której najważniejszą rolę (jak i w całej ekspertyzie) odgrywa opis metodyki badawczej, i oczywiście na końcu, jak w każdej opinii – wnioski. Warto nadmienić, iż w Polsce powszechną metodą do badania pisma jest metoda graficzno-porównawcza. Następnie Pan Paweł wyświetlił nam prezentacje z Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie dotyczącej ekspertyzy pisma i dokumentów. Podczas prezentowania treści w niej zawartych uzupełniał je barwnymi i często humorystycznymi przykładami z życia i własnej praktyki zawodowej. Poznaliśmy także wiele fachowych określeń i zwrotów używanych w praktyce, które być może przydadzą nam się w przyszłości. Ponadto Pan Paweł przekazał nam wiele cennych informacji i ciekawostek dotyczących konkretnie tej dziedziny kryminalistyki, ale i nie tylko. Na koniec, jako że nie było pytań (co oznacza, że temat został w 100% omówiony), podziękowaliśmy naszemu Gościowi za przybycie gromkimi brawami.

Paweł Woszczek

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *