Teoria 6 kroków i oględziny

Z przyczyn od nas niezależnych planowane spotkanie z ekspertem nie odbyło się, jednak uczestnicy spotkania nie zostali z niczym. Członkowie Koła – Andrzej Doniec i Piotr Buczek, przybliżyli nam problematykę teorii 6 kroków oraz oględzin.

Pierwsza część naszego cotygodniowego spotkania poświęcona została analizie i ocenie socjologicznej teorii tzw. „sześciu stopni oddalenia”, ukazująca system połączeń międzyludzkich na świecie. Zgodnie ze wspomnianą teorią, niemal każdy z nas może dotrzeć do jakiejkolwiek osoby na Ziemi, poprzez co najwyżej sześć znajomych osób. Doskonały punkt wyjścia do naszych rozważań stanowił referat wygłoszony przez mgr Andrzeja Dońca- jednego z członków KNK UJ, w którym przywołany został prekursorski eksperyment „Świat jest mały” przeprowadzony w latach 60. ubiegłego wieku przez psychologa społecznego Stanleya Milgrama. Miał on udowodnić założenie, że członkowie jakiejkolwiek społeczności (w tym przypadku, ludność Stanów Zjednoczonych) mogą być pokrewni sobie dzięki krótkim sieciom pośrednich znajomych. Aby sprawdzić to stwierdzenie Milgram wprowadził nowatorską metodę wysyłania listów do kilkuset losowo wybranych osób w Nebrasce i Kansas, prosząc by przekazali swój list do jego przyjaciela. Gdyby jednak nie znali tej osoby, to proszeni są o przekazanie listu komuś, kto według ich wiedzy może być bliższy tej osobie. Większość listów wysłanych przez Milgrama dotarła do jego przyjaciela po średnio sześciokrotnym przekazaniu kolejnym osobom. Mimo iż eksperyment nie jest wolny od błędów, pozwolił spojrzeć ludziom z nowej perspektywy na ich powiązania z resztą ludzkości, co ważne- dał początek internetowym sieciom społecznościowym. Obecnie, w dobie Internetu teoria nabiera szczególnego znaczenia, wciąż jest analizowana i weryfikowana przez naukowców. Może ona okazać się przydatna przy działaniach operacyjnych mających na celu rozpracowywanie zorganizowanych grup przestępczych, czy terrorystycznych. Druga cześć spotkania rozpoczęła się od przypomnienia podstawowych informacji z zakresu tematyki oględzin, w tym słynnej reguły siedmiu złotych pytań, na które trzeba odpowiedzieć, żeby wyjaśnić charakter i okoliczności zdarzenia bądź umożliwić wykrycie sprawcy. Następnie po przeprowadzeniu krótkiej dyskusji swoją prezentację przedstawił Piotr Buczek, gdzie krok po kroku, od A do Z zilustrował oraz wyjaśnił szereg czynności jakie winna wykonać grupa oględzinowa po przybyciu na miejsce zdarzenia, w której skład wchodzą następujący członkowie: prokurator, technicy kryminalistyki, fotograf, koordynator, lekarz, biegli, w zależności od sytuacji pies przewodnik. Warto jednak pamiętać, iż jednak punktem wyjścia jest zebranie na początku wstępnych informacji, będących podstawą do wykonywania następnych zadań. W dalszym ciągu zostały przedstawione zostały fazy oraz metody oględzin wraz z uwzględnieniem odpowiedniej dokumentacji, której sporządzenie jest bardzo ważną i nieodzowną procedurą. Całość wystąpienia Piotra uwieńczył humorystyczny akcent w postaci krótkiego filmu prezentującego proces „niefachowej pracy” włamywaczy i ekspertów.

Karolina Zub

Dominika Woźniak

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *