Stowarzyszenie Psychologów Sądowych

15 kwietnia we współpracy z Sekcją Psychologii Sadowej KNP „PRAGMA”, członkowie Koła mieli niepowtarzalną okazję spotkania z Panią dr Marią Kujawą – poważaną w krakowskim środowisku prawników i psychologów prezes Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce.
Spotkanie, uprzyjemnione ciepłą herbatą i ciasteczkami rozwiało wiele stricte studenckich wątpliwości dotyczących przyszłej pracy w roli psychologa sądowego, biegłego sądowego czy profilera.
W ramach wstępu, Pani dr zaznajomiła nas z historią oraz zadaniami i strukturą organizacyjną Stowarzyszenia, istniejącego od 1995 r. i pozostającego w ścisłej współpracy z Instytutem Ekspertyz Sądowych.
Stowarzyszenie oferuje szeroką gamę szkoleń przygotowujących do pracy po stronie wymiaru sprawiedliwości i podnoszących kwalifikacje jak np. kursy profilowania kryminalnego- kuszące nas zajęciami praktycznymi, czyli rozpracowywaniem spraw z akt.
Również kurs mediatora sądowego i odbywanie praktyki przy mediacji cieszyły się dużym zainteresowaniem, mimo podkreślanych trudności związanych z tym zawodem, wymaganego wyrafinowania warsztatu psychologicznego oraz swobody poruszania się po meandrach zagadnień prawnych.
Osoby kończące studia mogą natomiast znaleźć w bogatej propozycji Stowarzyszenia kursy podyplomowe, przygotowujące do rekomendacji na biegłego sądowego i późniejszej rekomendacji do sądu (warto dodać, że kursy Stowarzyszenia są bardzo prestiżowe i cieszą się wielkim szacunkiem w środowiskach sądowych!).
Wiemy już zatem, gdzie się udać w razie potrzeby uzyskania zezwolenia na broń, miejsca do przeprowadzania badań, podniesienia kwalifikacji, rekomendacji na biegłego sądowego, czy wsparcia, jakiego możemy poszukiwać wiążąc się z wymiarem sprawiedliwości. Specyfika tych zawodów wymaga bowiem dużej odporności psychicznej i odporności na stres z jednej strony, natomiast „ufności eriksonowskiej i zasady ograniczonego zaufania” – cytując za Panią Prezes – z drugiej.
Stowarzyszenie istniało już w latach, w których w polskim wymiarze sprawiedliwości funkcjonowała jeszcze kara śmierci- mogliśmy się jedynie domyślać, jak ogromna odpowiedzialność ciążyła wtedy na członkach Stowarzyszenia, od których opinii jako biegłych sądowych czy psychologów zależał w znaczącej mierze wymiar kary.
Do SPS trafiały również niejednokrotnie sprawy bardzo poważne, na skalę międzynarodową – prowadzone wówczas pod strasburskim nadzorem.
Pod troskliwym wzrokiem Pani dr Kujawy czuliśmy się wszyscy odpowiedzialni za wybór przyszłej drogi zawodowej i świadomi tego, że spoglądanie na życie od jego ciemniejszej strony, o jakim mówiła, może stać się naszym udziałem – bowiem rozwody z dzieckiem jako kartą przetargową, sprawy dotyczące molestowania seksualnego oraz waśnie z zapisanym w testamencie spadkiem w tle są najczęstszymi obecnie sprawami trafiającymi do sądów, a co za tym idzie, bardzo często do członków Stowarzyszenia.
Wszyscy uczestnicy spotkania patrzą jednak optymistycznie w przyszłość – współpraca ze Stowarzyszeniem zapowiada się bowiem bardzo obiecująco. Pani Prezes gotowa była ustalić specjalnie dla nas zniżki na szkolenia i kursy, udostępnić salę do badań oraz informować nas na bieżąco o losach ustawy dotyczącej pracy biegłego sądowego, której wejście w życie ma zmienić wymagany do podjęcia pracy w roli biegłego staż zawodowy z pięciu do trzech lat. Sekcja Psychologii Sądowej KNP „PRAGMA” pozostaje w ciągłym kontakcie ze Stowarzyszeniem Psychologów Sądowych w Polsce, możemy zatem spodziewać się kolejnych spotkań i prężnej, owocnej współpracy!

 

Agnieszka Zagórowska

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *